.◦●.چشمان بارانی.●◦.

از من نپرس چه آمد بر سر عشق !


۱۳٩٥/٧/٢۱ | ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |


.......................................

۱۳٩٥/٦/٢٠ | ۱:٤۸ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |


.................

۱۳٩٥/٤/٥ | ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ | AZAR | نظرات () |


..............

۱۳٩٥/۳/٤ | ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |


........

۱۳٩٤/۱٢/٢٤ | ٦:٢۸ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |


بی تو هم می گذرد خیالی نیست از نبودنت ... 

خدایا شکرت .

۱۳٩٤/۱٢/٢٤ | ٦:٢٢ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |


....

۱۳٩٤/۱۱/۱٦ | ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |


...

۱۳٩٤/۱٠/۱٧ | ۳:٤۱ ‎ب.ظ | AZAR | نظرات () |


...

۱۳٩٤/۱٠/۱٥ | ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |


..

۱۳٩٤/٩/۱۱ | ٩:٠۱ ‎ب.ظ | AZAR | نظرات () |

Design By : nightSelect.com

MeLoDiC