.◦●.چشمان بارانی.●◦.

بترسید از آدم های که عاشق نیستند ! ولی عاشق کردن را خوب می دانند !


Image Hosted at ImageHosting.us

پشت شيشه برف ميبارد
پشت شيشه برف ميبارد
در سكوت سينه ام دستي
دانه اندوه ميكارد
مو سپيد آخر شدي اي برف
تا سرانجام چنين ديدي
در دلم باريدي ... اي افسوس
بر سر گورم نباريدي
چون نهالي سست ميلرزد
روحم از سرماي تنهايي
ميخزد در ظلمت قلبم
وحشت دنياي تنهايي
ديگرم گرمي نمي بخشي
عشق اي خورشيد يخ بسته
سينه ام صحراي نوميديست
خسته ام، از عشق هم خسته
غنچه شوق تو هم خشكيد
شعر اي شيطان افسونكار
عاقبت زين خواب درد آلود
جان من بيدار شد بيدار
بعد از او بر هر چه رو كردم
ديدم افسون سرابي بود
آنچه ميگشتم به دنبالش
واي بر من نقش خواب بود
اي خدا ... بر روي من بگشاي
لحظه اي درهاي دوزخ را
تا به كي در دل نهان سازم
حسرت گرماي دوزخ را؟
ديدم اي بس آفتابي را
كو پياپي در غروب افسرد
آفتاب بي غروب من !
اي دريغا در جنوب ! افسرد
بعد از او ديگر چي ميجويم؟
بعد از او ديگر چه مي پايم ؟
اشك سردي تا بيافشانم
گور گرمي تا بياسايم
پشت شيشه برف ميبارد
پشت شيشه برف ميبارد
در سكوت سينه ام دستي
دانه اندوه ميكارد


۱۳۸٥/۱٠/٢٩ | ۳:۱۸ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |بي تو ، مهتاب شبي باز از آن كوچه گذشتم
همه تن چشم شدم خيره به دنبال تو گشتم
شوق ديدار تو لبريز شد از جام وجودم
شدم آن عاشق ديوانه كه بودم !


در نهانخانه جانم گل ياد تو درخشيد
باغ صد خاطره خنديد
عطر صد خاطره پيچيد


يادم آيد كه شبي با هم از آن كوچه گذشتيم
پر گشوديم و در آن خلوت دلخواسته گشتيم


ساعتي بر لب آن جوي نشستيم
تو همه راز جهان ريخته در چشم سياهت
من همه محو تماشاي نگاهت
آسمان صاف و شب آرام
بخت خندان و زمان رام
خوشه ماه فرو ريخته در آب
شاخه ها دست برآورده به مهتاب
شب و صحرا و گل و سنگ
همه دل داده به آواز شباهنگ


يادم آيد : تو بمن گفتي :
ازين عشق حذر كن !
لحظه اي چند بر اين آب نظر كن
آب ، آئينة عشق گذران است
تو كه امروز نگاهت به نگاهي نگران است
باش فردا ، كه دلت با دگران است
تا فراموش كني ، چندي ازين شهر سفر كن !


با تو گفتنم :
حذر از عشق ؟
ندانم
سفر از پيش تو ؟
هرگز نتوانم
روز اول كه دل من به تمناي تو پَر زد
چون كبوتر لب بام تو نشستم
تو بمن سنگ زدي ، من نه رميدم ، نه گسستم
باز گفتم كه : تو صيادي و من آهوي دشتم
تا به دام تو درافتم ، همه جا گشتم و گشتم
حذر از عشق ندانم
سفر از پيش تو هرگز نتوانم ، نتوانم … !


اشكي از شاخه فرو ريخت
مرغ شب نالة تلخي زد و بگريخت !
اشك در چشم تو لرزيد
ماه بر عشق تو خنديد


يادم آيد كه دگر از تو جوابي نشنيدم
پاي در دامن اندوه كشيدم
نگسستم ، نرميدم


رفت در ظلمت غم ، آن شب و شبهاي دگر هم
نه گرفتي دگر از عاشق آزده خبر هم
نه كني ديگر از آن كوچه گذر هم !
بي تو ، اما به چه حالي من از آن كوچه گذشتم
فريدون مشيري
۱۳۸٥/۱٠/٢۸ | ٩:٥۳ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |


عاشقي دلخسته ام از عشق جدايم نكنيد
جز همان عاشق ديوانه صدايم نكنيد
سالها از اتش دل سوختم و ساختم
باز همسفر خاطره هايم نكنيد
دل من با غم جانانه گره خورده دگر
ارزوي شب پيوند برايم نكنيد
بگذاريد بميرم ز پريشاني خويش
تا دم مرگ ازين درد جدايم نكنيد
در سيه چال غم و درد به بندم بكشيد
ولي از دامگه عشق رهايم نكنيد
بخدا عشق گنه نيست عزيزان اخر
در ميان همه انگشت نمايم نكنيد

Image Hosted at ImageHosting.us
 
۱۳۸٥/۱٠/٢۸ | ۸:٢٠ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |بـــاز آيـــــنه خــــورشيد از آن اوج بـــــلند راســـــت بـــر تــــنگ غـــروب آمـــــد
و آهـــــسته شــــــكست

Image Hosted at ImageHosting.us
۱۳۸٥/۱٠/٢۸ | ٢:٠٥ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |


Image Hosted at ImageHosting.us

ســينه ام از آتــش دلبر غــم جانانه بســوخت
آتــشي بود در اين خـانه كــه كــاشانه بسـوخـت
تــنم ازواسطـه دوري دل بـر بگداخت
جــانم از آتــش مـــهر رخ جانانه بسوخت
ســوز دل بين كــه ز بس آتـش اشكم دل شمع
دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت
آشياني نه غريب است كه دل سوز من است
چون من از نه خيش برفتم دل بيگانه بسوخت
خرگه زمان مارا آب خرابت ببرد
خانه اقل مرا آتش خم خانه بسوخت
چون پياله دلم از توبه كه كردم
بشكست همچو لاله جگرم بي مي و پيمانه بسوخت
ترك افسانه بگو حافظ و مي نوش دمي كه نخفتيم
شب و شمع و بي افسانه بسوخت

۱۳۸٥/۱٠/٢۸ | ۱:٥٠ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |كـــــــاش چـــــون پــرتــو خـورشـــــيد بـــــهار


ســــــحر از پـــــنـجـره مــــي تــابــــيدم

از پـــس پـــرده لـــرزان  حــــريــــر

رنـــگ چـــشمان تـــو را مـــي ديدم

۱۳۸٥/۱٠/٢٧ | ٤:٥٠ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |
ســـــال ها پــر سيدم از خــــــودم كـــيستم  . آتـــــش ســــوارم , شـــــرارم چيــــــستم

   ديــــدمـش آنــــروز و مـــن دانســـــــتم او بــجز مـــن  , و مــــن بــجز او نيســـــــتم


۱۳۸٥/۱٠/٢٧ | ٤:٤٧ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |
  عشــــــــق
يعني قطره اي از راز ها از پرســــتو ها و پــرواز هــا  
 عشــــــــق يعني سايبان ارزو و مثــل بغضي بي بهــــانه در گـــلو
            
              عشــــــــق يعني تــا ابد زيبا شـــدن

 عشــــــــق يعني آيـت احساس  ها و عشــــــــق يعني هـم اسارت در وفا 
عشــــــــق يعني يـــك سبد يــاس سفـــيد در غروب آرزو شـــعر امــــــيد  


 
۱۳۸٥/۱٠/٢٧ | ٤:٤٤ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |


Image Hosted at ImageHosting.us
مـــــــــانده ام تــــــنهاي تـــنها با غــــــــم تـــــو
۱۳۸٥/۱٠/٢٧ | ۳:٥٠ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |


Image Hosted at ImageHosting.us
۱۳۸٥/۱٠/٢٦ | ٦:٠٢ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |


 
Image Hosted at ImageHosting.us
Ve  bi to     lahzei hata delam     taghat nemiarad

Ve  barf na    omidi  bar  saram   yekriz mibarad

Che   gone miravi ba in ke midani che tanhayam?

Shaibhe   barg payizi, pas az to ghesmat badam

Khodahafez     vali harzeg nakhahi raft az yadam

Khodahafez   , ve in  yani dar andohe to mimiram

Dar in tanhayiye motlagh ke mibandand be janjiram

۱۳۸٥/۱٠/٢٦ | ٥:۳٥ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |


Image Hosted at ImageHosting.us
 
۱۳۸٥/۱٠/٢٦ | ۳:٥٥ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |


این وبلاگ متعلق به AZAR می باشد
۱۳۸٥/۱٠/٢٦ | ۳:٢٦ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |

Design By : nightSelect.com