.◦●.چشمان بارانی.●◦.

از من نپرس چه آمد بر سر عشق !Image Hosted at ImageHosting.us

از دست تو نيست دل من از گر یه پُره
مثل تو طاقت نداره واسه تو هر دم ميباره
ديگه اشك اي من طاقت موندن ندارن
نباشي بي تو باز ميميرن و ميريزن
بي تو هر دم ميبارن تو تموم دنيامي
تو تموم حرفامي تو همه لحظه گرم عاشق بودني
تو تموم دنيامي
تو تموم حرفامي تو همه لحظه گرم عاشق بودني
يك ستاره داره چشمك ميزنه از آسمون
داره دلمو مي بره مي بره بي نام و نشون
اون ستاره همون چشماي توي تو آسمون
داره پر پر ميزنه دلم واسه اون
تو تموم دنيامي
تو تموم حرفامي تو همه لحظه گرم عاشق بودني

۱۳۸٥/۱۱/٢٠ | ٢:۳٢ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |
اين خانوم كوچولو درد دل قشنگي داره با، بابا جونش

خون مي چكد به دوشم از چشمهاي نيزه

من هم عــــزا گرفتم با هاي هاي نيزه

يا شهر تيره گشته يا تار گشته چشمم

تنها تو را شــناسم اي روشـــناي نيزه

با خـــارها دويدم با تازيانه رفتم

آخــــر به تو رسـيدم از رد پاي نيزه

ديدي مـــرا گرفتند آخــر ز دامن تو

اي واي واي دشمن اي واي واي نيزه

دشمن ز هردوسو بست زنجير گردنم را

يكسو به دست زينب يكسو به پاي نيزه

هم پاره پاره معجرهم رشته رشته گيسو

از بس كه ســنگ خوردم از لابلاي نيزه

اينم زبون گرفتن خانوم رقيه اس با قاصدك كه سراغ باباشو از قاصدك ميگيره.

قاصدك باباي من گم شده اونو نديدي؟

كاش ميشد مي رفتي و تو قتلگاه ميگرديدي

يا كريم بگو چرا بال و پر تو خونيه؟

مگه تو اونجا بودي شايد كه بابامو ديدي

شاپرك نشين رو شونم شو نه هام درد ميكنه

خبر از بابام بيار اگه رو نيزه پريدي

پروانه يه بوسه من بهت ميدم امانتي

بده به بابام اگه به چاك لبهاش رسيدي

۱۳۸٥/۱۱/۱۳ | ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |مــكــان ،كـربــلا دشـت ِخون وبـلا ** زمان، بعد مرگ حسن ثاني مصطف?
هــدف، جــنــگ بـا پور خيرالنــسا** حســيـن مــرد حـق زاده ? مــرتـضـ?
مــقـــابــل،يـــزيد مظهر جهل وكين** هــمــان مــرد بــد طــيــنتِ ضـدِ ديـن
گــروه حــســين كــمتــراز صد نـفر** زآن ســـو? خـــ?ـــل زبـــونــانِ شــر
در اين سوي خــط لشـكـــران خــدا ** درآن ســـو? دونـــانِ از حـــق جــدا
پــســر هــاي ام الـبـنـيـن و عـلـــي ** نــــمــــودنــــد خــود را فـــداي ولــي
ز زيــنــب دو مــرد و يــل نــامــدار** بــر آورد ازخـــصــم جــنــگــي دمــار
سپس قاسم ابن الحســن شــد روان** بــه ســرعت بـه سـوي صف دشمنان
حــبــيــب و عــلي اكــبــرو عوسجه** نـــبــــردي دلـــيـــرانـــه و يــك تــنـه
نــمـــودنــد ودر خــون شناور شدند** ز بــهــر حــســيـن يار و ياور شد نـد
بــه ظهر دهـم از نــبـــرد حــســيــن** نــمــانــــده بــجـــز آه ســردِ حـسيــن
كــشــيـد از مــيـان تيغ وحمله نمود** ز گــيــتــي بــســاط زبــونـــــان زدود
زره، زهــد و تــقــواي بــي مـنـتـها** ســپـر، مــكــتــب و ســيره مـصـطفي
ســلاحــش ،كــــلام خـــداي عــلــي** دلــش گـــشـــتــه از نــور حق منجلي
بـهم ريخت شــ?ـرازه ? خـصــم دون** زخـــون ســـرش نــيــنــوا لالــه گـون
نــبــرد حـسين درس آزادگــي ســت** شهادت ســر آغــاز يــك زنــدگـي ست
براي حسيــن گريه كردن خطا سـت** لــقـب هــاي مظلوم و بي كس جفاست
نــبــرد حسين جنگ مظلوم نـيـسـت** به ميدان جسور است ومـغــموم نيست
چو حق با حسين بود بي كس نـبود** خـــدا يـــار او بــود گـــر كــس نــبـود
بــه تــاريــخ« جــاويــد» شـد راه او** شــهــامـــت، جـــوانــمــردي و جـاه او

۱۳۸٥/۱۱/٦ | ٧:۱۸ ‎ب.ظ | AZAR | نظرات () |

Design By : nightSelect.com

MeLoDiC