.◦●.چشمان بارانی.●◦.

بترسید از آدم های که عاشق نیستند ! ولی عاشق کردن را خوب می دانند !


چه خوش خیال است!!

فاصله رامی گویم!!

به خیالش توراازمن دور کرده ..

نمیداند..

 توجایت امن است اینجا میان دلم...

۱۳٩٢/۱۱/٢٤ | ٧:٥٧ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |


فرصت ما تموم  شده
       باید از این قصه بریم فرقی
               نداره من و تو

                              کدوممون مقصریم

خاطره ها رو یادمه
لحظه به لحظه، مو به
مو

هیچی رو یاد من نیار
اونقد خرابم
که نگو


بد بودم و بدتر شدم
میرم
با پاهای خودم

میرم نمی دونم کجا
آخ...کم آوردم به خدا

دلگیرم از دست خودم
کاش عاشقت نمی شدم
هر جوری می خواستم نشد
از غم یه ذره م کم نشد

من موندم و تنهاییام
از دنیا هیچی نمی خوام
عاقبت منو نگاه!
اشتباه پشت اشتباه

هر روز عاشقتر شدیم
تو
عشق خاکستر شدیم

سوختیم ولی به آرزومون نرسیدیم

فقط گریه، فقط عذاب صد
تا سوال بی جواب

نه من، نه تو، از عاشقی خیری ندیدیم

دلگیرم از دست خودم
کاش
عاشقت نمی شدم

هر جوری می خواستم نشد
از غم یه ذره م کم نشد

من موندم و تنهاییام
از دنیا هیچی نمی خوام
عاقبت منو نگاه!
اشتباه پشت اشتباه
فرصت ما تموم شده
باید از این قصه  بریم
فرقی نداره من و تو
کدوممون مقصریم

خاطره ها رو یادمه لحظه
به لحظه، مو به مو

هیچی رو یاد من نیار
اونقد خرابم که نگو

۱۳٩٢/۱۱/۱٩ | ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ | AZAR | نظرات () |


شُکر برای چیزی که خواستم و نخواستی
دیده بودی امروز را
دیروز؟
انار

شعر
حافظ

و مادر هر روز
و زمستانی که در راه استــــ
مهم بودن ِ
اینهاستـــ
همین نبودتـــ کافیستـــ
من از این فاصله خرسندم
بشمار جوجه
های آخر پاییز را
تو را چه به یلدا
یلدا عشق را می فهمید
نه حساب
را
یلدا دلگرم می کرد
تو فکر شعله های بخاری باش
نگاهتــــ نگردد
دلت
نلرزد
مبادا که اشکت به ناگاه بغلتد
که یلدا سهم من
استــــ
تو
بشمار
جوجه های بی مهری ات را !!!

۱۳٩٢/۱۱/۱٧ | ۱:٤٠ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |


نگاهتــ را برگردان
بی دلیل
بی حرفـــ
برو
سکوتـــ که می کنی
دلیل ِ نگفته اتـــ موجه می شود
بی سلام بیا
مدتی به
ایستـــ
نگو
و باز هم نگو
بی خداحافط برو
مبادا که این رسم بی
وفا
بوی ماندن دهد
برای رفتن هیچ لازم استـــ
فکرش را که کرده ای
دیگر
نمان
حرام میکنی
تمام دل تنگیم را
نگاهتــــ را برگردان
چشم به فردا
بدوز
و تکـــ تکـــ راه ها را بپیچ
و پیچ هارا نپیچ
زود می رسی
به حرفی
که نگفته ام
تو، و چند قدم جلوتر من
و نگاهی که برگشته استـــ
و من، آنقدر
بلند سکوتــــ کرده ام
که صدایتــــ نمی رسد
ساده استــــ
برای ماندن فقط
نرو
به ایستــــ

۱۳٩٢/۱۱/۱٥ | ٧:٢۳ ‎ب.ظ | AZAR | نظرات () |

Design By : nightSelect.com