.◦●.چشمان بارانی.●◦.

بترسید از آدم های که عاشق نیستند ! ولی عاشق کردن را خوب می دانند !


تعداد،
صورت مسأله را
تغییر نمی دهد !

حدس بزن، چند بار گفته ایم و شنیده نشده ایم ؟
چند بار شنیده ایم و
باورمان نشده است ؟
چند بار
؟

پدرم
می گفت:
پدر بزرگ ات، دوستت دارم را
یک
بار هم به زبان نیاورد

مادر
بزرگ ات اما
یک قرن با او عاشقی کرد

" محمدعلی
بهمنی "

۱۳٩٤/٢/۱٠ | ٢:٢٠ ‎ب.ظ | AZAR | نظرات () |


میشود هر کجا که می روی مرا با خودت ببری ؟

۱۳٩٤/٢/٢ | ۱:٤٤ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |


چقدر دور شده ای از خودت این روز ها

این خودت که می نویسم یعنی من

یعنی ما

میترسم از ستاره شدنت ,  نکند من برایت نور چراغی بیش نباشم ؟

 

۱۳٩٤/٢/٢ | ۱:٠٢ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |

Design By : nightSelect.com