.◦●.چشمان بارانی.●◦.

بترسید از آدم های که عاشق نیستند ! ولی عاشق کردن را خوب می دانند !


محکم راه برو دختر - تو عاشق شدی - اما نجنگیدی

جنگیدن که کار تو نیست - دل سخت می خواهد و دل تو ساده است 

محکم بایست با غرور

۱۳٩٤/۳/۳۱ | ٩:٢٥ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |


این نوشتن ها بهانه است و  دلیلش بماند ... 

۱۳٩٤/۳/۳۱ | ۸:٠٠ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |

Design By : nightSelect.com