.◦●.چشمان بارانی.●◦.

از من نپرس چه آمد بر سر عشق !


من فقط کمی خسته بودم
همین...
اگر کمی مدارا می کردی
کار به دل بریدن نمی کشید!

۱۳٩٤/٤/٢٧ | ۳:٢۳ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |


چون رشته گسست می توان بست 

لیکن گرهیش در میان هست

من رشته محبت خود پاره می کنم  

شاید گره خورد به تو نزدیک تر شوم

۱۳٩٤/٤/٢٧ | ٢:٥۸ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |

Design By : nightSelect.com

MeLoDiC