.◦●.چشمان بارانی.●◦.

بترسید از آدم های که عاشق نیستند ! ولی عاشق کردن را خوب می دانند !

» پاییز :: ۱۳٩٦/٧/٢
» به دلخوشی نیازمندیم ... :: ۱۳٩٦/٦/۱۱
» ........ :: ۱۳٩٥/۱۱/٥
» ...... :: ۱۳٩٥/۱٠/٢
» ............ :: ۱۳٩٥/٧/٢۱
» .................. :: ۱۳٩٥/٦/٢٠
» ........ :: ۱۳٩٥/٤/٥
» .... :: ۱۳٩٥/۳/٤
» .. :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٤
» میگذرد :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٤
» وقتی ... :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٦
» ....... :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٧
» .......... :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٥
» . :: ۱۳٩٤/٩/۱۱
» ........ :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» ........ :: ۱۳٩٤/۸/٢٢
» ....... :: ۱۳٩٤/٧/۱٤
» دلت با منه :: ۱۳٩٤/٦/٦
» ....... :: ۱۳٩٤/٦/٦
» بغض :: ۱۳٩٤/٥/٢۳
» حسرتی به دلم ماند ... :: ۱۳٩٤/٥/٩
» من فقط . :: ۱۳٩٤/٤/٢٧
» شاید گره خورد :: ۱۳٩٤/٤/٢٧
» تو عاشق شدی اما :: ۱۳٩٤/۳/۳۱
» این بهانه ها :: ۱۳٩٤/۳/۳۱
» یک قرن عاشقی :: ۱۳٩٤/٢/۱٠
» میشود ؟ :: ۱۳٩٤/٢/٢
» این روز ها.. :: ۱۳٩٤/٢/٢
» جملات زیبا و دلنشین راد :: ۱۳٩٤/۱/٢٤
» جملات زیبا و دلنشین راد :: ۱۳٩٤/۱/٢٤
» جملات زیبا و دلنشین راد :: ۱۳٩٤/۱/٢٤
» بترس از شعله های زیر خاکستر :: ۱۳٩٤/۱/۱٦
» درست است من آتشم بترس از شعله های زیر خاکستر :: ۱۳٩٤/۱/۱٦
» خاطرات مشابه و یک کپی ساده در عین بی ادعا به نویسندگی این پست ! :: ۱۳٩٤/۱/۱٦
» عکاس :: ۱۳٩٤/۱/۱٦
» عشق و گذشت ! :: ۱۳٩٤/۱/۱٦
» تمام ناگفته های ما :: ۱۳٩٤/۱/۱٦
» دخالت ممنوع ! :: ۱۳٩٤/۱/۱٦
» من به کجا سفر کنم ؟ :: ۱۳٩٤/۱/۱
» 1394.1.1 :: ۱۳٩٤/۱/۱
» این روز ها ... :: ۱۳٩۳/۱٢/٢۸
» حرف هایم ... :: ۱۳٩۳/۱٢/٢۸
» سکوت عاشقی - میلاد بدیعی :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۱
» میدانی ولی ... :: ۱۳٩۳/۱٠/۳٠
» خیلی سرد تر از همیشه :: ۱۳٩۳/۱٠/۳٠
» این گره ها :: ۱۳٩۳/٩/۳
» کاری نداره که ... :: ۱۳٩۳/٩/٢
» آذر سلام :: ۱۳٩۳/٩/۱
» با من :: ۱۳٩۳/٩/۱
» فقط تو ... :: ۱۳٩۳/۸/٢٩
» کنارت :: ۱۳٩۳/۸/۱۸
» دستت برایم رو شده :: ۱۳٩۳/۸/۱٧
» دلت بی قرار باشد :: ۱۳٩۳/۸/۱۱
» دزدکی :: ۱۳٩۳/۸/٢
» سرگردون :: ۱۳٩۳/٧/٢٧
» آهسته تر دوری کن از من :: ۱۳٩۳/٧/٢٧
» فقط تو ... :: ۱۳٩۳/٧/٢٥
» آغاز بودنت تنها ستاره آسمان دلم بودنت مبارک :: ۱۳٩۳/٧/۱٦
» پاییز :: ۱۳٩۳/٧/۱
» شاعر چشم های تو :: ۱۳٩۳/٧/۱
» نیستی :: ۱۳٩۳/٧/۱
» با نهایت تاسف ... :: ۱۳٩۳/٦/٢٢
» قسمتی از من :: ۱۳٩۳/٦/٧
» ویران مکن مرا :: ۱۳٩۳/٦/٧
» شگفتا !!! :: ۱۳٩۳/٦/٧
» شعر از مولانا :: ۱۳٩۳/٥/۸
» به نام قرار دهنده سفر :: ۱۳٩۳/٥/٦
» حسی غریب :: ۱۳٩۳/٥/٦
» گاهی :: ۱۳٩۳/٤/٢۳
» بعضی ها ... :: ۱۳٩۳/٤/۱٩
» این فاصله تا تو :: ۱۳٩۳/٤/۱٩
» از دلنوشته های من :: ۱۳٩۳/۳/۸
» طلسم یادت :: ۱۳٩۳/۳/۸
» کمی ساده تر :: ۱۳٩۳/۳/٢
» نا گفته های من :: ۱۳٩۳/۳/۱
» آسمان نگاهت :: ۱۳٩۳/٢/۳۱
» اولین تپش های عاشقانه قلبم :: ۱۳٩۳/٢/۳۱
» از دلنوشته های من :: ۱۳٩۳/۱/٧
» سکوت تا فریاد :: ۱۳٩۳/۱/٤
» دعایت میکنم مثل من گوهرانه عاشق شوی :: ۱۳٩۳/۱/۱
» نزدیک دور به من :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
» مهر تو :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
» گمشده ی من :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» به نام عشق ... :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» دل است دیگر ... ! نمی فهمد :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
» سکوت عاشقانه :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» بدون هیچ واژه ای :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
» آشنای غریب :: ۱۳٩٢/۱٢/٢
» space :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» فرصت :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» یلدا سهم ماست :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
» بمان نرو :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» دلنوشته از خودم :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» باور کن :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» نقاش میشوم اگر ... :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» این بار نخوانده مـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــرا بفهم.... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» یلدا آغاز بودنم :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» من گوهرانه عاشقم !!! :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
» به من نگاه کن :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
» مقصد من تو هستی :: ۱۳٩٢/٩/٢٢
» همکلاس :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
» 92.09.18 :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» طالعه من :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
» نگاه سردت :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
» با من بمان :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» همسفر :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» نخند ... :: ۱۳٩٢/٩/٧
» ذهن آشفته :: ۱۳٩٢/٩/٧
» آرزویم :: ۱۳٩٢/٩/٧
» نگاه کن به من ... :: ۱۳٩٢/٩/٤
» کی تمام میشود ... :: ۱۳٩٢/۸/۱۸
» بی قرار :: ۱۳٩٢/۸/۱۸
» چشمهای بارانی :: ۱۳٩٢/۸/۱۸
» بی خبر :: ۱۳٩٢/۸/٧
» باران بهانه است من دلتنگ کسی هستم ... :: ۱۳٩٢/۸/٥
» منصفانه نیست :: ۱۳٩٢/۸/٥
» سکوت :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» اول مهر ... اول پاییز ... اول ... :: ۱۳٩٢/٧/۱
» باز گشته ام :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» آخرین نفس مازیار فلاحی :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» روز جهانی وبلاگ نویسی :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» دلم گرفته :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» سال 92 :: ۱۳٩٢/۱/۱
» دل دیونه :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» باران شتاب کن :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» ترم اول دانشگاه تمام میشود :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» این روز ها میگدرونیم شما چه طور ؟ :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» سال نو مبارک :: ۱۳٩۱/۱/۱٩
» خسته ام از این کویر :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
» خاله خانم شدم ! :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» بهترین جای دنیا :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٦
» چه سخته :: ۱۳٩٠/٩/٢٤
» تا اطلاع ثانوی مشغول می باشم :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» شایعه ممنوع حتی شما دوست عزیز ! :: ۱۳٩٠/٦/٤
» بیایید , ببینید , چه خبره ؟ :: ۱۳٩٠/٤/٤
» من فقط همین تک شکوفه را میچینم :: ۱۳٩٠/۳/٢۸
» آخرین روز از تشکیل کلاس ها ، نمایشگاه بین المملی !!! :: ۱۳٩٠/٢/٢٥
» شاگرد اولم البته از اخر کلاس :: ۱۳٩٠/٢/۱٤
» آسمون ابری نمیمونه همیشه :: ۱۳٩٠/٢/۸
» سال نو مبارک :: ۱۳٩٠/۱/۱
» نهایت لطف و مهربونی :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۳
» گلچهره مپرس :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
» کربلا چیست :: ۱۳۸٩/٩/٢٤
» منو با خودت ببر اگه می تونی منو دعا بکن :: ۱۳۸٩/٧/۱۱
» چرخه تکرار! :: ۱۳۸٩/٦/۳
» شب های رویایی :: ۱۳۸٩/٥/۱٤
» آیینه غریب نما :: ۱۳۸٩/۳/٢٦
» مبتلای عشق :: ۱۳۸٩/٢/۱۱
» عید و سال 89 فرخنده باد :: ۱۳۸٩/۱/٥
» آتش :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٧
» برو خداحافظ :: ۱۳۸۸/۱٢/٢
» شب راه را گم کرده است :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۱
» ارغوان :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۳
» چرا چنین ؟ :: ۱۳۸۸/٩/۳
» من خط خطی یک کودک بازیگوشم :: ۱۳۸۸/۸/٢٦
» منو ببخش :: ۱۳۸۸/٧/٤
» هستم ! چشم دشمنان کور :: ۱۳۸۸/٦/۱٦
» عشقم کشیده قافیه ها را رها کنم :: ۱۳۸۸/٦/۸
» اشک های بیکسی :: ۱۳۸۸/٥/٢٧
» عشق آسمانی :: ۱۳۸۸/٤/۱۸
» چنگال باز :: ۱۳۸۸/٤/٩
» اثر نیست :: ۱۳۸۸/٤/٦
» عکس با موبایلم :: ۱۳۸۸/۳/۱٢
» شهادت بانوی دو عالم :: ۱۳۸۸/۳/٦
» یادگار دوست :: ۱۳۸۸/٢/۱٩
» عکسم را پاره کنید :: ۱۳۸۸/٢/۸
» تباهی :: ۱۳۸۸/٢/٥
» گناه من چی بود ؟ :: ۱۳۸۸/۱/۳٠
» من از این می ترسم :: ۱۳۸۸/۱/٢٤
» نوروز سال 88 فرخنده باد :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
» آنکه پشت سرک سایه کم آورد که بود؟ :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٩
» دارم فکر می کنم ؟ :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٠
» به غرورم نفرین :: ۱۳۸٧/۱۱/٦
» کالا های اسرائیلی را بشناسید :: ۱۳۸٧/۱۱/٢
» کالاهای اسرائیلی را شدیدا تحریم می کنیم :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٢
» غزه :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٠
» شب یلدا :: ۱۳۸٧/٩/۳٠
» هم شکست و هم شکستم داد دل :: ۱۳۸٧/٩/۱٤
» اگر تو بازنگردی :: ۱۳۸٧/٩/٤
» نامی از هزار نام :: ۱۳۸٧/۸/٢۱
» بخود وا بگذارید مرا :: ۱۳۸٧/۸/۸
» بابا طاهر :: ۱۳۸٧/۸/۱
» ازتون بدم میاد :: ۱۳۸٧/٧/۱٤
» سکوت کن :: ۱۳۸٧/٦/٢٦
» یک روز زندگی :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» واژه ها ساکت ولی در گویش اند :: ۱۳۸٧/٦/۱۱
» زندگی پوچ است :: ۱۳۸٧/٥/٢۸
» آرزوی ظهور :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
» "زندگی" شاید هم حاصل کسر دل از تنهاییست :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» دستان ابر ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٠
» ۱۳۸٧/٤/٢٥ :: ۱۳۸٧/٤/٢٥
» پرنده ئ وحشی :: ۱۳۸٧/٤/٢۳
» سکوت روشن :: ۱۳۸٧/٤/۱٧
» من به چشمان تو ایمان دارم :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» تلخ :: ۱۳۸٧/٤/٥
» بوسه :: ۱۳۸٧/۳/۳٠
» پرستوئی مهاجر :: ۱۳۸٧/۱/٢۸
» خداحافظ اي برگ و بار دل من :: ۱۳۸٦/۱٠/٦
» تيکاف - به مناسبت روز تولدم :: ۱۳۸٦/٩/۳٠
» کسی :: ۱۳۸٦/٩/٢٤
» سلامی دوباره :: ۱۳۸٦/٩/٢٤
» بايد بروم جای ماندن نيست دلتنگم و آشفته :: ۱۳۸٦/۸/٢٠
» بر می گردم :: ۱۳۸٦/۸/۱٩
» اوج غصه :: ۱۳۸٦/۸/۱٩
» شاعری :: ۱۳۸٦/۸/۱٩
» تا بی نهايت اندوه :: ۱۳۸٦/۸/۱٩
» گريه می کرد :: ۱۳۸٦/۸/۱٩
» از تو تا من :: ۱۳۸٦/۸/۱٩
» چشم تا باز کنیم رود در دریا بود :: ۱۳۸٦/۸/۱٩
» رگ خالی شده از حس عطوفت با گل :: ۱۳۸٦/۸/۱٩
» محتوا میشنکد قالب اشعارم را :: ۱۳۸٦/۸/۱٩
» گل نيلوفر :: ۱۳۸٦/۸/۱٩
» تنهای تنهايم :: ۱۳۸٦/۸/۱٩
» ۹۱. خیال، تا «تو» می برد یواشکی اَم :: ۱۳۸٦/۸/۱٩
» کاش يک بار دلت جا می ماند :: ۱۳۸٦/۸/۱٩
» منم فقط تو رو دارم :: ۱۳۸٦/۸/۱٩
» برفدانه ها (۳) :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» برفدانه ها ( ۲ ) :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» برفدانه ها :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» فرياد من :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» دلقکها :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» عاشقانه (حميدرضا اقبالدوست) :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» خیال ِسوخته :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» راه غم :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» حراج شعر :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» نرو بی دیدار من :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» لحظه ناب :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» چشم انتظار :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» انسداد شب :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» ناشناخته نمیر :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» اثر :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» دل سياه تو :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» رنگ غروب :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» در غروبی سرد ونمناک :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» پری واران غزل :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» ی غزل و قافيه :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» حسادت :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» رنگ دريغ :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
» پاييز :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
» بابا ... :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
» صد هزاران پل و غافل ز رسیدن باشیم :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
» کفشهای کهنه ی زمستان :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
» پلو :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
» من می ميرم :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
» مهری خاموش :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
» من خوشبختم :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
» اي كاش مي ديدي :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
» زيبای مه :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
» مرگ :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
» اسمش دل من بود :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
» تهی :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
» هفت آسمان :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
» از دست و پایم بازکن زنجیرها را :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
» شايد روزی... :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
» فرسودن :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
» تير باران تگرگ :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
» ماجرای شبنم :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
» یک نگاه دیگر :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
» شعر من :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
» خورشيد امشب من :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
» رنگ دريغ :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
» نگاه تو :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
» سکوت های خیس :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» بی بهانه می نويسم... :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» دو آتش :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» جهان :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» بيباک :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» افسوس :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» «به من چه» گفتنم ولی :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» برای لمس حس تو :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» سفینه ی انسان :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» تمام نقطه ها :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» زمستانی سرد :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» فريب :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» شيوه عاشق کشی :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» همسايه خورشيد :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» با نام عشق :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» يکی :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» باور کن :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» شکوه پاییز :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» ارتعاش عشق :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» چشم من آب نخورد :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» کوتاه :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» من نميدانم چرا :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» ساز کهنه :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» ای مردم شب :: ۱۳۸٦/۸/۱٥
» خَم تزوير و ريا در خُم ميخانه شکست :: ۱۳۸٦/۸/۱٥
» می نويسم :: ۱۳۸٦/۸/۱٥
» زنگ بازی :: ۱۳۸٦/۸/۱٥
» رهايی :: ۱۳۸٦/۸/۱٥
» شهر سوخته!! :: ۱۳۸٦/۸/۱٥
» به گرد فانوس کلبه من .. :: ۱۳۸٦/۸/۱٥
» سفر :: ۱۳۸٦/۸/۱٥
» غروري ست در من :: ۱۳۸٦/۸/۱٥
» غربت :: ۱۳۸٦/۸/۱٥
» دلبری نمی کند از من جنگ :: ۱۳۸٦/۸/۱٥
» آسمون دل من :: ۱۳۸٦/۸/۱٥
» گفتار يک کلام :: ۱۳۸٦/۸/۱٥
» لحظه ها... :: ۱۳۸٦/۸/۱٥
» خلوت :: ۱۳۸٦/۸/۱٥
» شبانه * :: ۱۳۸٦/۸/۱٥
» غيبت من شايد از سر دلتنگی است :: ۱۳۸٦/۸/۱٥
» عشق من را که به خورشيد فروخت؟؟؟ :: ۱۳۸٦/۸/۱٥
» گل قاصدک :: ۱۳۸٦/۸/۱٥
» جدايی :: ۱۳۸٦/۸/۱٥
» باز آشفته گی... :: ۱۳۸٦/۸/۱٥
» خدای مهربون :: ۱۳۸٦/۸/۱٥
» دل يه عاشق :: ۱۳۸٦/۸/۱٤
» ترانه ات چه غمگین است :: ۱۳۸٦/۸/۱٤
» غمت بی ریشه بادا--شیرین تر از جانم :: ۱۳۸٦/۸/۱٤
» رسوایی عالم :: ۱۳۸٦/۸/۱٤
» نميدانم ها!(تقديم به مرحوم حسين پناهی) :: ۱۳۸٦/۸/۱٤
» جرم نيستم :: ۱۳۸٦/۸/۱٤
» اسفنديار شهر :: ۱۳۸٦/۸/۱٤
» اعتماد کن! :: ۱۳۸٦/۸/۱٤
» ساده :: ۱۳۸٦/۸/۱٤
» غنچه :: ۱۳۸٦/۸/۱٤
» ياس :: ۱۳۸٦/۸/۱٤
» شادی را ازخدا...... :: ۱۳۸٦/۸/۱٤
» آرزو :: ۱۳۸٦/۸/۱٤
» نه بر هر گوش ماهی دُر نشیند :: ۱۳۸٦/۸/۱٤
» مبارزه گر :: ۱۳۸٦/۸/۱٤
» ايـــــضا :: ۱۳۸٦/۸/۱٤
» قاب :: ۱۳۸٦/۸/۱٤
» زائری بارانی :: ۱۳۸٦/۸/۱٤
» طلوع دوباره آفتاب :: ۱۳۸٦/۸/۱٤
» نقاشی :: ۱۳۸٦/۸/۱٤
» آ يينه يک رو :: ۱۳۸٦/۸/۱٤
» باراني كه مي بارد :: ۱۳۸٦/۸/۱٤
» ز پشت شيشه های شب :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» یه ذره تا تو :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» يکباره کجا رستی :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» يادگار عطر گل :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» ياد :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» يا هيچکس يا تو... :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» وجودت و ازم نگير :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» وجود تشنه :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» تنها برای معشوقه ام :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» تفسير تو ۲ :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» تفسير تو ۱ :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» شکست :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» سايه شيطان :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» روز آغاز تمام احساس ۲ :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» روز آغاز تمام احساس ۱ :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» رهايي :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» رفتنی :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» پرواز :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» طنين :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» کاش می شد :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» نور عجيب آبی :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» خوشه ی ماه--تبسم بر رويا :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» غزلنویس ساده ام :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» بیابادلم امشب به آسمان برویم :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» نگوکه باور نمی کنم :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
» اميد :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» پرواز :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» نمی دونم :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» مرداب :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» مـــراقـــب بـاشــیـد!!! :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» من و تنهايی :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» مانى :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» منم من ديوانه‌ات :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» من مجرمم از سوي يار :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» من بی تو :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» کوله بار عشق :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» خسته نباشی دلکم :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» خرابت :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» كس نيست به من گويد آخر تو دردت چيست؟ :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» کمین سخت زندگی :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» اين خوابگاه دلگير :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» حريم عشق :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» هم صدا :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» همیشگی ترین :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» حالا ديگر.... :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» حجم سرد عشق :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» هفت خوان گناه :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» حبس ابد :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» گذشتی از کنار من :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» گناه ما :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» گناه بی تو بودن :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» غزلی برای تو.. :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» غزل سپيد :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» غزلی برای تو.. :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» قصیده ی نگاه تو پر از ردیف کشتن است :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» گلايه :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» دروغ نگو عشق قشنگ :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» ديگه دوستت ندارم :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» ديدار :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» چشم به راه :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» چشات :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» چاره چيست؟ :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» برو دنبال رويايت :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» بنال ای نی :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» ببين با من چه ها كردي :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» ببار :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» بی تو ترونه :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» به كي بگم ديوونشم :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» باز شب شد (۲) :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» باورم نمی شه :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» بر نمی گردی؟ :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» با او که رفت :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» عذاب :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» اسير جاده‌ها :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» اندوه :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» آن لحظه... :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» آخرين اشکم :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» غم :: ۱۳۸٦/۸/۱٠
» خودم :: ۱۳۸٦/۸/۱٠
» گله :: ۱۳۸٦/۸/۱٠
» باز شب شد (۱) :: ۱۳۸٦/۸/۱٠
» " دوستت دارم " نمی خواهی بدانی؟ :: ۱۳۸٦/۸/۱٠
» نوشته های بيژن نجدي :: ۱۳۸٦/۸/۱٠
» قيصر امين پور :: ۱۳۸٦/۸/۱٠
» تمنای رفتن :: ۱۳۸٦/۸/٩
» تقديم به تنهاييت :: ۱۳۸٦/۸/٩
» شهر غریب من :: ۱۳۸٦/۸/٩
» روزای خوب دیگه رفتن :: ۱۳۸٦/۸/٩
» رستن را خواهم سرود :: ۱۳۸٦/۸/٩
» تسلیت :: ۱۳۸٦/۸/٩
» پرواز :: ۱۳۸٦/۸/٩
» خوشە جنون ئامیز :: ۱۳۸٦/۸/٩
» این آسمان پر ستاره* :: ۱۳۸٦/۸/٩
» هسته ی عشق :: ۱۳۸٦/۸/٩
» خلوتکده بلوری :: ۱۳۸٦/۸/٩
» ای کاش بميرم :: ۱۳۸٦/۸/۱
» باران :: ۱۳۸٦/۸/۱
» از چاله به چاهیم به پوسیده طنابی :: ۱۳۸٦/۸/۱
» یک دنیا دلت گرفته است :: ۱۳۸٦/۸/۱
» مگر چه كرده ام :: ۱۳۸٦/٧/۳٠
» پائیز آمده :: ۱۳۸٦/٧/۳٠
» نامه اى براى تو :: ۱۳۸٦/٧/۳٠
» مشت :: ۱۳۸٦/٧/۳٠
» می روم به ناکجا :: ۱۳۸٦/٧/۳٠
» دو کودک و یک پروانه :: ۱۳۸٦/٧/۳٠
» خاکستر... :: ۱۳۸٦/٧/۳٠
» همبازی ... :: ۱۳۸٦/٧/۳٠
» غروب :: ۱۳۸٦/٧/۳٠
» گلایه :: ۱۳۸٦/٧/۳٠
» داغ :: ۱۳۸٦/٧/۳٠
» چشمه نور :: ۱۳۸٦/٧/۳٠
» چاشنی غم :: ۱۳۸٦/٧/۳٠
» پر از آشوب و غوغایی :: ۱۳۸٦/٧/۳٠
» عاشق :: ۱۳۸٦/٧/۳٠
» آخر قصه ی فرهاد... :: ۱۳۸٦/٧/۳٠
» آن کس که ندانست :: ۱۳۸٦/٧/۳٠
» ذوب خورشيد :: ۱۳۸٦/٧/٢٩
» وداع :: ۱۳۸٦/٧/٢٩
» سايه ها :: ۱۳۸٦/٧/٢٩
» معبود :: ۱۳۸٦/٧/٢٩
» ترديد :: ۱۳۸٦/٧/٢٩
» ترانه ی خوشبختی :: ۱۳۸٦/٧/٢٩
» سه تار :: ۱۳۸٦/٧/٢٩
» سنگسار :: ۱۳۸٦/٧/٢٩
» رقص در دود :: ۱۳۸٦/٧/٢٩
» رد پا :: ۱۳۸٦/٧/٢٩
» خلوت کوچه های :: ۱۳۸٦/٧/٢٩
» غروب :: ۱۳۸٦/٧/٢٩
» قصه تلخ جدایی :: ۱۳۸٦/٧/٢٩
» ای نازنین شور :: ۱۳۸٦/٧/٢٩
» ديگران ... :: ۱۳۸٦/٧/٢٩
» دِرو... :: ۱۳۸٦/٧/٢٩
» دادگاه :: ۱۳۸٦/٧/٢٩
» چه ميدانی ؟ :: ۱۳۸٦/٧/٢٩
» باران :: ۱۳۸٦/٧/٢٩
» بانوي هفت گنبد :: ۱۳۸٦/٧/٢٩
» از وفا داري خود ... :: ۱۳۸٦/٧/٢٩
» جاودانگی :: ۱۳۸٦/٧/٢٩
» گذشت.. :: ۱۳۸٦/٧/٢۸
» هنوز :: ۱۳۸٦/٧/٢۸
» قلب سنگی :: ۱۳۸٦/٧/٢۸
» بگو سیب :: ۱۳۸٦/٧/٢۸
» بخشش :: ۱۳۸٦/٧/٢۸
» قسمت من کو :: ۱۳۸٦/٧/٢۸
» خیابان بنفش :: ۱۳۸٦/٧/٢۸
» سیب سرخ :: ۱۳۸٦/٧/٢۸
» پریشانی باد :: ۱۳۸٦/٧/٢۸
» بی رحم :: ۱۳۸٦/٧/٢۸
» کُما :: ۱۳۸٦/٧/٢۸
» وهم پنجره :: ۱۳۸٦/٧/٢۸
» مکالمه :: ۱۳۸٦/٧/٢۸
» چهره :: ۱۳۸٦/٧/٢۸
» سراب اميد :: ۱۳۸٦/٧/٢۸
» غريبم :: ۱۳۸٦/٧/٢۸
» حسرت :: ۱۳۸٦/٧/٢۸
» دليل :: ۱۳۸٦/٧/٢۸
» سزایم این است :: ۱۳۸٦/٧/٢۸
» عشق :: ۱۳۸٦/٧/٢۸
» بهترين صندوقچه :: ۱۳۸٦/٧/٢۸
» راز گل :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» فرياد و ديگر هيچ :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» اولين و آخرين :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» پروانه ها :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» بيکرانه :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» ساده دل :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» زندگی را معنی :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» گفتی با من بمان :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» به اين ديار :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» کاش :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» باران :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» تاب تنهايی :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» يک روز :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» باران ببارد :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» بياد بياور-تمنای نخست :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» جناب مرده ها :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» عکس بر عکس است :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» من اين منم ...خود ـ من :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» ميوه :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» مطرب :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» ديوانگی :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» خسته :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» روم عمری به راهی که کس نگزیده آنرا :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» غروب کدامين لحظه :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» من سوالی دارم :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» مرگ در ماه :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» روشنايی راه :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» پرنده مرگ :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» آشتی :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» آرزوی دوباره :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» شرمنده ... :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» سايه روشن :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» دلشکسته :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» آدمک چوبی :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» مقصد عشق :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» خون نوشتم :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» نغمه داودی :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» زن ايرانی :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» دخترجهنم :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» هنگامه ی مبهم :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» ميوه ممنوعه :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» فدايی :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» نيلوفر در مرداب :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» شعر نا تمام بامداد :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» جغرافيای من :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» ... :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» طواف نور :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» به دکتر چه :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» پايم در کفشهايت نمى گنجد :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» در امتداد خودم :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» خاک قديم :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» پيش من باش :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» ز پشت پلک دل :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» دلی آبی :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» آشيان متروک :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» از خليج شب :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» عين خزون :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» برگ زردي در بهار :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» تو را قسم :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» بهانه من :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» عبور :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» حرف های يک دل :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» من نخواهم... :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» سه قطعه پانزده :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» واژه چون سیاره باشد فهم کیهانی دگر :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» حادثه :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» خسته ام :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» ۳تيکه پاره! :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» عروس پاييز :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» من هنوز کوچکم :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» نخل و نارنج :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» سفره دل :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» هيزوم شکن :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» اميد :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» اشک :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» نگاه :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» پاییز :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» مسخ :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» حراجی :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» خسته :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» از پشت دیوار سحر :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» چهار پایه عشق :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» بیگانه :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» چشمانت :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» دلم ریخت :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» بی خبری :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» جادو :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» غمگینانه :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» اگر صدایم را می شنیدی :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» رهگذر :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» جارو :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» چشم به راه :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» مثنوی بی پولی :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» شب مي رود و سحر رسد می دانم :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» کجا لنگر افکنده ای ای خوشی! :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» اعتیادم به سکوت فطری نیست :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» برای تو :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» قصه ى سرو ونيلوفر (به مناسبت حرکت وبلاگ ها در مورد محيط زيست در ۲۳ مهر) :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» دور دست ها :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» لا لا :: ۱۳۸٦/٧/٢۳
» ماه كنار خواب :: ۱۳۸٦/٧/٢۳
» بی صدا :: ۱۳۸٦/٧/٢۳
» فناء :: ۱۳۸٦/٧/٢۳
» ای تنها بهانه :: ۱۳۸٦/٧/٢۳
» طلوع دهکده :: ۱۳۸٦/٧/٢۳
» خانه ی همت ما :: ۱۳۸٦/٧/٢۳
» ای آسمان عشق! پرم آتش گرفته است :: ۱۳۸٦/٧/٢۳
» سرزمین من :: ۱۳۸٦/٧/٢۳
» به خدايي كه تو را نيافريد :: ۱۳۸٦/٧/٢۳
» لابلای این اوراق :: ۱۳۸٦/٧/٢۳
» گریز :: ۱۳۸٦/٧/٢۳
» بی خیال :: ۱۳۸٦/٧/٢۳
» به چه مانند کنم حالت چشمان تو را :: ۱۳۸٦/٧/٢۳
» آرزو :: ۱۳۸٦/٧/٢۳
» خیابان بنفش :: ۱۳۸٦/٧/٢۳
» شکست سکوت :: ۱۳۸٦/٧/٢۳
» با اشكهاي :: ۱۳۸٦/٧/٢۳
» از ابرها :: ۱۳۸٦/٧/٢۳
» آسمان درد دل خویش به باران میگفت :: ۱۳۸٦/٧/٢۳
» در مقصد چشمان تو دلواپسی ام ریخت :: ۱۳۸٦/٧/٢۳
» استاد عماد خراسانی :: ۱۳۸٦/٧/٢٢
» کلبه متروک :: ۱۳۸٦/٧/٢٢
» جشن :: ۱۳۸٦/٧/٢٢
» فاصله :: ۱۳۸٦/٧/٢٢
» انتظار :: ۱۳۸٦/٧/٢٢
» نروی از ياد :: ۱۳۸٦/٧/٢٢
» بيزارم از اينجا :: ۱۳۸٦/٧/٢٢
» آخر جاده :: ۱۳۸٦/٧/٢٢
» اعتراف :: ۱۳۸٦/٧/٢٢
» گريز :: ۱۳۸٦/٧/٢٢
» نفرين :: ۱۳۸٦/٧/٢۱
» مرا به من بسپار :: ۱۳۸٦/٧/۱۳
» از تو دلگیرم :: ۱۳۸٦/٧/٥
» بيست وسه :: ۱۳۸٦/٧/٥
» بیم سیمرغ :: ۱۳۸٦/٧/٥
» گریستن :: ۱۳۸٦/٧/٥
» آن هم :: ۱۳۸٦/٧/٥
» زمان :: ۱۳۸٦/٧/٥
» دعوت :: ۱۳۸٦/٧/٥
» از دوردست روياها :: ۱۳۸٦/٧/٥
» می دونم که برمیگردی :: ۱۳۸٦/٧/٥
» سراب :: ۱۳۸٦/٧/٥
» تو... :: ۱۳۸٦/٧/٥
» شب بی کسی :: ۱۳۸٦/٧/٥
» ماه شب... :: ۱۳۸٦/٧/٥
» حدیث دل :: ۱۳۸٦/٧/٥
» هم صدا :: ۱۳۸٦/٧/٥
» گلایه :: ۱۳۸٦/٧/٥
» با تو بودن :: ۱۳۸٦/٧/٥
» اگه تو مال من بودی :: ۱۳۸٦/٧/٥
» انتظار :: ۱۳۸٦/٧/٥
» همراه :: ۱۳۸٦/٧/٥
» حبابی روی اقیانوس :: ۱۳۸٦/٧/٥
» باور :: ۱۳۸٦/٧/٥
» ترانه :: ۱۳۸٦/٧/٥
» نقش شکسته :: ۱۳۸٦/٧/٤
» بی تو :: ۱۳۸٦/٧/٤
» آخر خط :: ۱۳۸٦/٧/٤
» باید رفت :: ۱۳۸٦/٧/٤
» سایه ات :: ۱۳۸٦/٧/٤
» شب بدون ستاره :: ۱۳۸٦/٧/٤
» قلبم نفروش :: ۱۳۸٦/٧/٤
» چرا ؟ :: ۱۳۸٦/٧/٤
» سکوت :: ۱۳۸٦/٧/٤
» نوای دلتنگی :: ۱۳۸٦/٧/٤
» هر کس به جستجویی :: ۱۳۸٦/٧/٤
» ای رهگذر چگونه ؟ :: ۱۳۸٦/٧/٤
» کاش میدانست :: ۱۳۸٦/٧/٤
» آرزو مند :: ۱۳۸٦/٧/٤
» باور نمی کنی :: ۱۳۸٦/٧/٤
» انعکاس :: ۱۳۸٦/٧/٤
» عاشق زار :: ۱۳۸٦/٧/٤
» حسن دلدار :: ۱۳۸٦/٧/٤
» ۱۳۸٦/٧/٤ :: ۱۳۸٦/٧/٤
» تنگ چشمى زمانه :: ۱۳۸٦/٧/٤
» قرار :: ۱۳۸٦/٧/٤
» از گذشته ی من :: ۱۳۸٦/٧/٤
» تو :: ۱۳۸٦/٧/٤
» پس از تو :: ۱۳۸٦/٧/٤
» باد پائيزی خورد بر روی برگ :: ۱۳۸٦/٧/۳
» منم آن پرنده دل مرده :: ۱۳۸٦/٧/۳
» زمستان پار آمد و غم با خود آورد :: ۱۳۸٦/٧/۳
» خسته ام :: ۱۳۸٦/٧/۳
» شوق پرواز دارم اینک :: ۱۳۸٦/٧/۳
» توی چشمای قشنگش اگه بارون بباره من چه کنم :: ۱۳۸٦/٧/۳
» سلام :: ۱۳۸٦/٧/۳
» پروانه های کاغذی :: ۱۳۸٦/٧/۳
» فردا چگونه است ؟ :: ۱۳۸٦/٧/۳
» مگر چه کرده ام به تو :: ۱۳۸٦/٧/۳
» ۱۳۸٦/٧/۳ :: ۱۳۸٦/٧/۳
» حمید مصدق :: ۱۳۸٦/٧/۳
» آواز خاک :: ۱۳۸٦/٧/۳
» غم دل می توان :: ۱۳۸٦/٧/۳
» از پای سنگ صبور :: ۱۳۸٦/٧/۳
» در غبار خواب :: ۱۳۸٦/٧/۳
» شکست :: ۱۳۸٦/٧/۳
» احساس :: ۱۳۸٦/٧/۳
» گدایی :: ۱۳۸٦/٧/۳
» آهوی وحشی سخن :: ۱۳۸٦/٧/۳
» ...امشب :: ۱۳۸٦/٧/۳
» به تو نمیشه راست نگفت :: ۱۳۸٦/٧/٢
» آخرین آواز قو :: ۱۳۸٦/٧/٢
» ساعت دیواری :: ۱۳۸٦/٧/٢
» مرگ شور :: ۱۳۸٦/٧/٢
» رقص شب :: ۱۳۸٦/٧/٢
» غریبانه :: ۱۳۸٦/٧/٢
» باغ انتظار :: ۱۳۸٦/٧/٢
» حدیث عشق :: ۱۳۸٦/٧/٢
» آخر جاده :: ۱۳۸٦/٧/٢
» برای باران :: ۱۳۸٦/٧/٢
» کوچ بنفشه ها :: ۱۳۸٦/٧/٢
» زمزمه های پاییزی :: ۱۳۸٦/٧/٢
» آبی :: ۱۳۸٦/٧/٢
» از خلیج شب :: ۱۳۸٦/٧/٢
» کهنه فانوس :: ۱۳۸٦/٧/٢
» بیزارم از اینجا :: ۱۳۸٦/٧/٢
» گذر از باد :: ۱۳۸٦/٧/٢
» نمي دانم چرا ماندم :: ۱۳۸٦/٧/٢
» بن بست :: ۱۳۸٦/٧/٢
» شبنمی تنها :: ۱۳۸٦/٧/٢
» تو را در باد حس كردم :: ۱۳۸٦/٧/٢
» بدرود و درود :: ۱۳۸٦/٧/۱
» دریاب مرا :: ۱۳۸٦/٧/۱
» سرگردان :: ۱۳۸٦/٧/۱
» ابر :: ۱۳۸٦/٧/۱
» اشک خدا :: ۱۳۸٦/٧/۱
» آسمان آبی :: ۱۳۸٦/٧/۱
» سفر نکرده :: ۱۳۸٦/٧/۱
» من از تازه ها هزار واژه می سازم :: ۱۳۸٦/٧/۱
» درياب مرا دريا! بی ابر تو خشکیدم :: ۱۳۸٦/٧/۱
» شایسته ی دل من جز دلبرم نباشد :: ۱۳۸٦/٧/۱
» شعر تو سرود بی وفایی بود :: ۱۳۸٦/٧/۱
» سکوت . (دریاچه عشق یخ بسته) :: ۱۳۸٦/٧/۱
» 80 تو را دوباره در غزلم ، شبانه ، هواهم یافت :: ۱۳۸٦/٧/۱
» اشقانه اى از رضا آشفته : :: ۱۳۸٦/٧/۱
» می نویسم :: ۱۳۸٦/٧/۱
» تو نیستی :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» نور مشرقی 3 :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» بعضی از مردم :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» نمازی شکسته :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» در اندام به هم پيچيده لاله :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» آسمان بی رنگ :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» تيکه سنگ :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» صدای پای تو :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» ماتم عشق :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» اگر بيايی... :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» تنها ترين مرد قبليه مجنون :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» لطف مرگ :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» کی تو خواهی آمد :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» عشق من هستم !!! :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» به يک دليل :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» اعتراض :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» حلق آويز :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» ۱۳۵ :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» زوزه ی بقض های ترسو :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» نقاب :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» لابه لای اين اوراق :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» شب زیبا :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» سرنوشت کور :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» خسته ترین :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» کابوس :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» مثل یک آه عمیق :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» تا می تپد دل ... تا میوزد باد ... :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» چه زود :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» چه خدائی را می پرستید :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» سخاوت :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» فاصله :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» ساحل سنگی :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» توقف :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» رنگین کمان ما :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» روزگار حیرانی - :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» غم نان اگر بگزارد :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» تنها به تو می انديشم :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» يادگاری از اولين اذان غربت :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» حجم ار دفتر شعر حجم خالی :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» ۱۳۸٦/٦/۳٠ :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» ساحل اشک :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» تنها ستاره من :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» عاشقانه اى از رضا آشفته :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» عاشقانه اى :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» ۱۳۸٦/٦/۳٠ :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» چهر ها :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» ماهی :: ۱۳۸٦/٦/٢٩
» ۱۳۸٦/٦/٢٩ :: ۱۳۸٦/٦/٢٩
» شعر از ثمين :: ۱۳۸٦/٦/٢٩
» ترانه ساحل-خواننده:مهران احراری-آلبوم چی شد اون روزا :: ۱۳۸٦/٦/٢٩
» مقام مجنونی - کردی- خواننده : شهرام ناظري :: ۱۳۸٦/٦/٢٩
» وسوسه-با ربکاو آرش :: ۱۳۸٦/٦/٢٩
» شعر دريا - ترانه سرا : فريبا وکيلی :: ۱۳۸٦/٦/٢٩
» حکایت :: ۱۳۸٦/٦/٢٩
» سعدی :: ۱۳۸٦/٦/٢٩
» دل واژه های من – رویای من :: ۱۳۸٦/٦/٢۸
» دل واژه های من – رویای رنگینم :: ۱۳۸٦/٦/٢۸
» دل واژه های من- گل امیدم :: ۱۳۸٦/٦/٢۸
» عکس گل :: ۱۳۸٦/٦/٢۸
» عکس گل :: ۱۳۸٦/٦/٢۸
» عکس گل :: ۱۳۸٦/٦/٢۸
» عکس گل :: ۱۳۸٦/٦/٢۸
» سفر بخیر عزیزدل :: ۱۳۸٦/٦/٢۸
» گل پونه :: ۱۳۸٦/٦/٢۸
» ظلمت :: ۱۳۸٦/٦/٢۸
» مرداب :: ۱۳۸٦/٦/٢۸
» پرنده :: ۱۳۸٦/٦/٢۸
» عکس جاده :: ۱۳۸٦/٦/٢٧
» عکس جاده :: ۱۳۸٦/٦/٢٧
» طوفان :: ۱۳۸٦/٦/٢٧
» طوفان :: ۱۳۸٦/٦/٢٧
» رعد و برق :: ۱۳۸٦/٦/٢٧
» پرتاب موشک :: ۱۳۸٦/٦/٢٧
» امیر خسرو دهلوی :: ۱۳۸٦/٦/٢٧
» خیام :: ۱۳۸٦/٦/٢٧
» دکتر شفیعی کد کنی :: ۱۳۸٦/٦/٢٧
» ادیب الممالک :: ۱۳۸٦/٦/٢٧
» شهريار :: ۱۳۸٦/٦/٢٧
» سعدی :: ۱۳۸٦/٦/٢٧
» سعدی :: ۱۳۸٦/٦/٢٧
» رهی معیری :: ۱۳۸٦/٦/٢٦
» حاج میرزا حبیب خراسانی :: ۱۳۸٦/٦/٢٦
» ( رضی الدین آر تیمانی ) :: ۱۳۸٦/٦/٢٦
» بیدل دهلوی :: ۱۳۸٦/٦/٢٦
» عطار :: ۱۳۸٦/٦/٢٦
» مولوی :: ۱۳۸٦/٦/٢٦
» قطران تبريزی :: ۱۳۸٦/٦/٢٦
» حافظ :: ۱۳۸٦/٦/٢٦
» سبوی عشق :: ۱۳۸٦/٦/٢٦
» سعدی :: ۱۳۸٦/٦/٢٦
» حافظ – 243 :: ۱۳۸٦/٦/٢٦
» حافظ – 226 :: ۱۳۸٦/٦/٢٦
» هاتف اصفهانی :: ۱۳۸٦/٦/٢٦
» غزلی از استاد دکتر شفیعی کد کنی :: ۱۳۸٦/٦/٢٦
» سايه ۱۰ :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» سايه ۹ :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» سايه ۸ :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» سايه ۷ :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» سايه ۶ :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» سايه ۵ :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» سايه ۴ :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» سايه ۳ :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» سايه ۲ :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» سايه ۱ :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» گل آفتابگردان :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» عکس ماه :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» غم :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» عکس قلب :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» دوست :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» دريا :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» دلت را به امواج بینش خوب بسپار :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» یک نکته :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» دریا کمک کن تا بیابم ساحلم :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» این روزا :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» The Traveler :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» از گلستان سعدی - باب هشتم :: ۱۳۸٦/٦/٢٤
» در یادها می مانم :: ۱۳۸٦/٦/٢٤
» در حق دلبر نابینا گفت :: ۱۳۸٦/٦/٢٤
» صفت دلبر کشتی گیر است :: ۱۳۸٦/٦/٢٤
» از گلستان سعدی - باب هشتم :: ۱۳۸٦/٦/٢٤
» از گلستان سعدی - باب هشتم :: ۱۳۸٦/٦/٢٤
» از گلستان سعدی - باب هشتم :: ۱۳۸٦/٦/٢۳
» از گلستان سعدی - باب هشتم :: ۱۳۸٦/٦/٢۳
» از گلستان سعدی - باب هشتم :: ۱۳۸٦/٦/٢۳
» از گلستان سعدی - باب هشتم :: ۱۳۸٦/٦/٢۳
» از گلستان سعدی - باب هشتم :: ۱۳۸٦/٦/٢۳
» از گلستان سعدی - باب هشتم :: ۱۳۸٦/٦/٢۳
» از گلستان سعدی - باب هشتم :: ۱۳۸٦/٦/٢۳
» از گلستان سعدی - باب هشتم :: ۱۳۸٦/٦/٢۳
» از گلستان سعدی - باب هشتم :: ۱۳۸٦/٦/٢۳
» مناجات :: ۱۳۸٦/٦/٢۳
» گوش معنا :: ۱۳۸٦/٦/۱٠
» صدايی از اعماق قلبم :: ۱۳۸٦/٥/٤
» ۱۳۸٦/٤/٢ :: ۱۳۸٦/٤/٢
» سفر اشک :: ۱۳۸٦/۳/۸
» صنگ صبور :: ۱۳۸٦/٢/٤
» در برابر خدا :: ۱۳۸٦/٢/٢
» حقيقت و مجاز :: ۱۳۸٦/۱/٢٩
» بـــراي يك مـــدت شايد , هميــــشه خداحافظ :: ۱۳۸٦/۱/۱٥
» بهار را باور کن :: ۱۳۸٦/۱/٧
» ســـــل نو مبـــارک :: ۱۳۸٦/۱/۱
» ای عجب دوره زمونه ای شده !!!. :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٧
» ۱۳۸٥/۱٢/۸ :: ۱۳۸٥/۱٢/۸
» امـواج پريشاني :: ۱۳۸٥/۱٢/٢
» دل من از گر یه پُره :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٠
» اين خانوم كوچولو... :: ۱۳۸٥/۱۱/۱۳
» كـربــلا دشـت ِخون وبـلا :: ۱۳۸٥/۱۱/٦
» گــــــل يـــخ :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٩
» بي تو :: ۱۳۸٥/۱٠/٢۸
» عاشقي دلخسته ام :: ۱۳۸٥/۱٠/٢۸
» تــــنگ غـــروب :: ۱۳۸٥/۱٠/٢۸
» ســينه ام از آتــش دل بر غــم جانانه بســوخت :: ۱۳۸٥/۱٠/٢۸
» كـــــــاش... :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٧
» مــــن شـــــرارم چيــــــستم ؟ :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٧
» عـــــــــــــــــــشق يعني ... :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٧
» مـــــــــانده ام تــــــنهاي تـــنها با غــــــــم تـــــو :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٧
» دوســتت دارمـــــــــــــــم :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٦
» بـــــــــــي تـــــــو :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٦
» من يــــــــاد تـــــو از دل نميرانــــــم :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٦
» ۱۳۸٥/۱٠/٢٦ :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٦

Design By : nightSelect.com