.◦●.چشمان بارانی.●◦.

از من نپرس چه آمد بر سر عشق !


 چه نقش بنـد مـلالــند ، بــعـضی از مـردم
به راستی که وبــالـنـد ، بـعضی از مـردم
و آسـمـان صـداقـت ، چـقـدر آبـی و صــاف
ولی چـه بی پر و بالـند ، بعـضی از مـردم
بـه وادی حـســراتـنـد تــا ابــد حـیران
غـریـب شـهر خـیالنـد ، بـعـضـی از مـردم
فسـون کننده و آدم فریـب و شیـطان دوســت
چو مار خـوش خـط و خالـند بعـضی از مـردم
رسـیده انـد به مــرز کمــال خـویـش ولـی
به باغ عاطـفــه کالـند ، بعــضی از مـردم
بنال بـا دم نـی عـاشـقـانـه " نیلـوفـر "
به ناله ای که بنـالـند ... بعضـی از مردم

شاعر نیلوفر ملا حسینی

۱۳۸٦/٦/۳۱ | ۳:۱٥ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |

Design By : nightSelect.com

MeLoDiC