.◦●.چشمان بارانی.●◦.

از من نپرس چه آمد بر سر عشق !


خسته ام

خسته

به اندازه ی عظيم ترين کوهها

به عظمت کليمانجارو و کنيا

خسته ام

خسته

به اندازه ژرفترين اقيانوس ها


به ژرفای هند و اطلس و آرام

خسته ام

خسته

به اندازه سنگينی نگاه تو

سمیرا - قاصدک تنها
۱۳۸٦/٧/۳ | ٥:٢٠ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |

Design By : nightSelect.com

MeLoDiC