.◦●.چشمان بارانی.●◦.

از من نپرس چه آمد بر سر عشق !


[1]دو کس رنج بیهوده  بردند و سعی بی فایده کردند : یکی آنکه

اندوخت[2] و نخورد و دیگر آنکه آموخت و نکرد .[3] 

            علم چندانکه بیشتر خوانی    

 

                              چون عمل در تو نیست نادانی


[1]. لطیفه 

[2]. مال گرد کرد 

[3]. علم آموخت و عمل نکرد 

۱۳۸٦/٦/٢۳ | ٢:٤٥ ‎ب.ظ | AZAR | نظرات () |

Design By : nightSelect.com

MeLoDiC