.◦●.چشمان بارانی.●◦.

از من نپرس چه آمد بر سر عشق جواب من جز شرمندگی نیست

سه چیز[1] پایدار نماند  : مال بی تجارت و علم بی بحث و مالک بی سیاست .[2] 

 .[1] حکمت سه چیز بی سه چیز

[2]. در بعضی از نسخ این قطعه در این جا ثبت است :

وقتی بلطف گوی و مدارا و مردمی   باشد  که در  کمند قبول آوری دلی

وقتی بقهر گوی که صد کوزۀ نبات    گه گه چنان بکار نیاید که حنظلی

نوشته شده در ۱۳۸٦/٦/٢۳ساعت ٢:٥٩ ‎ب.ظ توسط AZAR نظرات () |

Design By : nightSelect.com