.◦●.چشمان بارانی.●◦.

بترسید از آدم های که عاشق نیستند ! ولی عاشق کردن را خوب می دانند !

آيه هاي عذاب نازل مي شود
وحلقه هاي بردگي درگوشم مي رقصند
طناب مالك برگردنم
مرا به سوي ويل مي كشاند
زيبايي ، عامل قتاله
پاكي، هيمه ي دوزخ
گذشت، درخت زقوم
اين مكتوب برپيشاني من حك شده است
وشجره ي ثلاثه ي رحمت
برگ رهايي ؛
برسرچاه ويل
طناب برگردنم
كوله بارم سنگين
روي پل صراط
من دختر جهنمم و اين است صداي دوزخ
«هل من مزيد »
من دختر جهنمم

معصومه شعبانی

نوشته شده در ۱۳۸٦/٧/٢٦ساعت ٦:۱٥ ‎ق.ظ توسط AZAR نظرات () |

Design By : nightSelect.com