.◦●.چشمان بارانی.●◦.

از من نپرس چه آمد بر سر عشق !


روبه سراشيبي زمان..
تارهاي نامرئي ذهن..
لحظه هاي واپسين خاموشي افتاب..
غروب لحظه اخرين خدانگهدار...
و............
واژه ها در كمين لحظه اي براي دوباره تو را ديدن..
نمي دانم...
نمي دانم..
نمي دانم.........
تا غروب كدامين لحظه ...
به انتظار تو ثانيه ها را خواهم شمرد..
تا غروب كدامين لحظه..
نمي دانم............

ارسال از امیر حسین جاتن

۱۳۸٦/٧/٢٧ | ٦:٠۸ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |

Design By : nightSelect.com

MeLoDiC