.◦●.چشمان بارانی.●◦.

از من نپرس چه آمد بر سر عشق !


 

دلا در عشق تو صد دفترستم 

که صد دفتر ز کونین ازبرستم

منم آن بلبل گل ناشکفته 

که آذر در ته خاکسترستم

دلم سوجه ز غصه وربریجه      

جفای دوست را خواهان ترستم

مو آن عودم میان آتشستان 

که این نه آسمانها مجمرستم

شد از نیل غم و ماتم دلم خون   

بچهره خوشتر از نیلوفرستم

درین آلاله در کویش چو گلخن    

بداغ دل چو سوزان اخگرستم

نه زورستم که با دشمن ستیزم       

نه بهر دوستان سیم و زرستم

ز دوران گرچه پر بی جام عیشم      

ولی بی دوست خونین ساغرستم

چرم دایم درین مرز و درین کشت          

که مرغ خوگر باغ و برستم

منم طاهر که از عشق نکویان                 

دلی لبریز خون اندر برستم

 

۱۳۸٧/۸/۱ | ٦:٥٢ ‎ب.ظ | AZAR | نظرات () |

Design By : nightSelect.com

MeLoDiC