.◦●.چشمان بارانی.●◦.

از من نپرس چه آمد بر سر عشق !كـــــــاش چـــــون پــرتــو خـورشـــــيد بـــــهار


ســــــحر از پـــــنـجـره مــــي تــابــــيدم

از پـــس پـــرده لـــرزان  حــــريــــر

رنـــگ چـــشمان تـــو را مـــي ديدم

۱۳۸٥/۱٠/٢٧ | ٤:٥٠ ‎ق.ظ | AZAR | نظرات () |

Design By : nightSelect.com

MeLoDiC