بر می گردم

روزی باز خواهم گشت

و خیره به چشمانت نگاه خواهم کرد

و خواهم گفت

تمام آنچه در این سالها

نفسم را در سینه حبس کرده بود

روزی باز خواهم گشت

و قلب رنج کشیده ام را نشان خواهم داد

و تو

بار دیگر سکوت خواهی کرد

و من

دوباره اشک خواهم ریخت

سارا

/ 0 نظر / 6 بازدید