نميدانم ها!(تقديم به مرحوم حسين پناهی)

من حاضرم !
هرچه ميخواهي از ازل تا ابد ....
از فيزيک نوين تا فرضيه سقوط مريخي ها ...
به زمين .
از اينکه اول مرغ بود يا تخم مرغ تا
اول شاعر بود يا ذوق‌؟
از فلسفه بافي هاي فلاسفه يونان ...
تا علت مرگ همسايه تان !
از دغدغه نان ...
از فوتبال از سيروس قايقران!
هرچه ميخواهي بپرس!
من گوش ميدهم ...
حتي از خستگي سر نميخارانم.
ولي فقط جوابم به اينها يک چيز است ...
نمي دانم!
نميدانم بهترين جواب دنياست...
و راحت ترين ..
يه اندازه همان روز که به بهترين شکل ...
و چه راحت گفتي:
نمي مانم ....
و هميشه جوابم به خودم براي حل سخت ترين مساله تمام عمرم
اين بود:
نميدانم!

فواد ذکایی

/ 0 نظر / 6 بازدید