پرواز

واژه را گم کرده ام از عشق گفتن سهل نیست
چون نباشی درکنارم زندگی بی درد نیست
رفتن تو از کنارم مثل یک افسانه بود
گفتن افسانه ها بی غصه و بی درد نیست
روز و شب در فکر پرواز توام ای نازنین
ای که با یادت برایم پر کشیدن سخت نیست
کاش آن دستی که از روی زمین برده تو را
بر من مسکین دهد بالی بر او که سخت نیست

الهام ایمانی

/ 0 نظر / 5 بازدید