غم نان اگر بگزارد

 پرده آسمانی دیگر
بر این پنجره
می آویزم
غم نان اگر بگذارد

زنگ صدایم
صوت ستاره خواهد داد
غم نان اگر بگذارد

ستاره ها را
که در قاب آسمان در قلابند
آزاد می کنم
غم نان اگر بگذارد

قرص ماه برای من
قرص نان برای تو
قرص و محکم
پشت پا به تاج و تخت و کاش و بخت می زنم
غم نان اگر بگذارد
شعر از جواد شریفی
آبان 75

/ 0 نظر / 5 بازدید