اگه تو مال من بودی

گه تو مال من بودی آسمونم آبی ميشد
شبها واسه ی دل من بلند و مهتابی ميشد

اگه تو مال من بودی زمستونم گرم ميشد
دل کوچيک و ديوونم با تو ديگه نرم ميشد

اگه تو مال من بودی ستاره بودی تو چشام
سرود عشق و زندگی خونده ميشد از تو لبام

اگه تو مال من بودی سبز ميشدم مثل چمن
می رقصيدم مثل نسيم توی همه دشت و دمن

اگه تو مال من بودی همه خبر دار می شدن
همه واسه عاشقاشون عزیز و دلدار می شدن

اگه تو مال من بودی پرستو در کوچ نبودش
عشقهای دوره های ما پوشالی و پوچ نبودش

اگه تو مال من بودی ترانه ام عاشقونه بود
جای من واسه هميشه پيش تو توی خونه بود

نذار تموم خواسته هام فقط يه آرزو باشه
برگرد بيا پيمون ببند با دل تنگم هميشه

۸/سپتامبر/۲۰۰۶

شاعر دلارام نژاد

/ 0 نظر / 5 بازدید