آخرین آواز قو

قصه تمومه عشق من! فاصله رو صدا بزن
اينجوري خيلي بهتره ‚ هم واسه تو هم واسه من
قصه تمومه ‚ عشق من !‌ بايد من رو جا بذاري
بايد صدام رو
تو شب ترانه تنها بذاري
بدون تو سايه ي من تنها نشوني منه
 بغض ترانه ساز من كنار تو نمي شكنه
 دل سپردن رمز قفل اين حصار تو به تو نيست
با تو بودن بهترينه ! اما ختم جستجو نيست
 اونور ديوار شب باش ! تا من از تو ما بسازم
انعكاس اين ترانه ‚ آخرين آواز قو نيست
بايد بري تا بتونم اين شب رو نقاشي كنم
طعم گس نيشاي اين عقرب رو نقاشي كنم
 بايد بري !‌دوس ندارم شب به تو چپ نگاه كنه
دوس ندارم دستاي شب ‚ صورتت رو سياه كنه
 نه من من ‚ نه من تو ‚‌ تو اين شبا ما نميشه
 عشق عظيم ما دوتا ‚ زير يه سقف جا نميشه
 دل سپردن رمز
قفل اين حصار تو به تو نيست
با تو بودن بهترينه ! اما ختم جستجو نيست
 اونور ديوار شب باش ! تا من از تو ما بسازم
انعكاس اين ترانه ‚ آخرين آواز قو نيست

شاعر  یغما گلروئی

/ 0 نظر / 51 بازدید