ای مردم شب

ماه
هنگام سحر
مانده ز تکرار زمان
گردش جبر زمین
می زند بانگ که بیدار شوید
مردم شب

اندکی صبر
نگاهی به افق
و سپس در پی خورشید روید

آه!
ای مردم شب
بسپریدم به فراموشی صبح و به ابد روز شوید
اختیاری به شما هدیه شده است
هدیه را قدر نهید

آه!
ای مردم شب
مردم شب
گوش دهید...

علی مزاری

/ 0 نظر / 5 بازدید