روز آغاز تمام احساس ۲

ای شکسته
ای همه سبزی سبز عاطفه
ای بهترين در ياد
به بزرگی نام صداقت قسم
هنوز می توان پروانه را با شمع آشتی داد
و برای روز ميلادشان از گل معنا گرفت

هنوز می توان برای تولد نرگس
از صداقت باران هديه گرفت

هنوز می توان پنجره را باز کرد
و از لای مژگان نسيم به صبح صادق گفت:سلام

هنوز می شود کنار حوض رفاقت نشست
و برای دلتنگی ماهی ترانه ی دريا را خواند

هنوز می شود در غربی ترين نقطه ی دنيا
عاشق عشق شد بی آنکه عشق را ديده باشی

و هنوز می توان تا بلندای مرز شقايق
محبت کرد محبت ديد

خالصانه
صميمانه.

۲۹/نوامبر/۲۰۶۶

دلارام نژاد

/ 0 نظر / 5 بازدید