کفشهای کهنه ی زمستان

نگاه های نارس
انتظار بیهوده را تکثیر میکنند
وقتی بهار
تن پوش پاییز را میپوشد
و کودکانه
کفشهای کهنه ی زمستان را
بر پا میکند
رويش را فراموش خواهد کرد
وقتی به کودکان بالغ نشده
اما پير ميرسی
بدان که در حق بهار
ظلم شده است
فصل زندگی
سوگوار از:
کودکی ِناچيز
جوانی ِمتولد نشده
و پيری دير پاست
ای سهم ما از زندگي!
ما را در اين غم شريک بدان!

عاکف-م

/ 0 نظر / 5 بازدید