من از تازه ها هزار واژه می سازم

آی، مفهوم تام اشعار بی نظير!
منم آن شاعرت، ارادتم بپذير

منم که تشنه ی دريای عشق توام
مبادا بسپاری ام به دست کوير

من از تازه ها هزار واژه می سازم
که تمام واژه ها را تويي تفسير

اسير دام تواَم مهربان ترين صياد!
خوشا دلي که به عشق تو شد درگير

اگر تو به خواب های شبانه ام آيي
به بهترين حادثه ها می شوند تعبير

شميم عشق تو در غزل چنان پيچيد
که مستی شراب هم نباشدش تأثير

به ياد و نام تو هان! ... ای پرستوی عشق!
گياه شعر و ترانه مي شود تکثير
-------------------------------------------
جمعه - 17 فروردين 1386 - (ميلاد پيامبر اکرم (ص) - 17 ربيع الاول 1428 قمری) - ساعت 10 صبح
شاعر ابراهیم کشاورز صفری

/ 0 نظر / 5 بازدید