سکوت

جمله ای بود در حر فات که مرا سخت شکست
قبل از آن گفتن (بدرود تا روز دگر)
پس از آن گفتن (آه امروز هم گذشت)
نه نگو هیچ نبود
بود آنچنان که اعماق دلم را لرزاند
آن سکوت را می گویم
آن که با بی رحمی به دل من می فهماند
که دگر فر دایی نیست
بین ما عشق یا هر چه که بود
حال دیگر گذشت
شاعر سهیل

/ 0 نظر / 5 بازدید