در مقصد چشمان تو دلواپسی ام ریخت

عاکف-م
آبادی چشمان تو سرسبزترین است
این خطه مرا نیکتر از خلد برین است

بی فاصله ام با ده چشمان تو لیکن
در گردنه ی عشق،کسی فکر کمین است

خالی شوم از غیر تو چون پر شوم از تو
احساس توام غرق کند عشق همین است

در مقصد چشمان تو دلواپسی ام ریخت
این قبله بها دارد و بسیار ثمین است...

/ 0 نظر / 5 بازدید