آرزوی دوباره

میخواست سرازیر شود

اشک از پلکهای خسته ام

بغض غزل

لوزه های سرما خورده ام را

به هم میفشرد

نای صدا نبود

نفس سخت ‌؛ دلم گرفته بود

کاش فرصتی بود

از هم گسستن بغضم را

کاش برای گریه ام
خلوت بود

و نا امیدی ام را

همصدایی !

بهروز محمدی

/ 0 نظر / 5 بازدید