باور کن

بـــاور کــن باور کن ، تنهایی یــک رازه

این بی تو پژمردن ، پایان نیست آغازه
این بی تو پژمردن ، پایان نیست آغازه

 

بـــاور کــن باور کن ، این عاشق بیداره

یــاد تو فانــوس شبهای غــمباره
یــاد تو فانــوس شبهای غــمباره

بـــاور کــن  دستامو ، تا وقتی بی تابم
تا وقتی آغوش دستاتو کم دارم

 

بـــاور کــن عکـــس تـــو ، همـــزاد چـــشمامـــه

این تنها داروی تسکین دَردامه

 

می بوسم ، با یادت ، گلهای زیبا را
می گریم ، از داغت ، تقدیر فردا را

بـــاور کــن باور کن، زخمامو ای مرهم
تا بودی من بودم ، تا هستی من هستم ...

 

/ 0 نظر / 5 بازدید