قيصر امين پور

آواز عاشقانه ي ما در گلو شکست

                                حق با سکوت بود صدا در گلو شکست

   ديگر دلم هواي پريدن نميکند

                                  تنها بهانه ي ما در گلو شکست

  سربسته ماند بغض گره خورده در دلم

                                 آن گريه هاي عقده گشا در گلو شکست

  اي داد کس به داغ دل باغ دل نداد

                             اي واي هاي هاي عزا در گلو شکست

    آن روزهاي خوب که ديديم خواب بود

                            خوابم پريد و خاطره ها در گلو شکست

    تا آمدم که با تو خداحافظي کنم

                            بغضم امان نداد و خدا....در گلو شکست

/>/>/>

/ 0 نظر / 6 بازدید