شبنمی تنها

سقفی دارم ابريشم
تنها با يک مداد
زير چتر آسمان
نيلوفرانه ترانه می گويم
برای تو ای تنها
خاطرت در دلم
شبنمی وارون
تلافی سالهای غمگین
بر بام خانه می نشیند
سقف را کنار می زنم
تو می آیی کنارم
آغازی بر پایانم !

وحید محمدیان

/ 0 نظر / 5 بازدید