شهر سوخته!!

اینک این منم که سخن میگویم!

من، بانوی آبی!

بانوی تمام رنگها...

بر فرازشهر سوخته ی آرزوهایم!!!

اینک این تویی که سکوت میکنی!

تو، ...

فاتح! اما غنمیتت، جز دود و نفرینی نیست!

بانو

/ 0 نظر / 5 بازدید