انتظار

بايدامشب بروم،بی صداتاخلوت شبهای دل انگيزدعا/بايدامشب بروم،من که درگمنام ترين نقطه ی صحرای جنون جاماندم/بايدامشب بروم، تاکه شايدانتظارکهنه ام پايان بگيرد...!

شعر از دانیال رحمانیان

/ 0 نظر / 5 بازدید