چه سخته

 

یه دل درمونده دارم ، یه دفتر خونده دارم

 

غصه داره در میزنه ، مهمون ناخونده دارم

 

دلی که بین این همه ، بازم تنها و بی کسه

 

مسافری که تا ابد ، به مقصدش نمیرسه

 

چه سخته گم بشی و ندونی ، بی راهۀ نرفته مسیر پیش روته

 

چه سخته دلهرۀ همیشه ، باور اینکه شاید تقدیر تو سقوطه

 

کاشکی یکی بود بهم میگفت ، کاشکی میشد می فهمیدم

 

/ 0 نظر / 5 بازدید