طواف نور

خوش به اقبالم اگر یار و نگارم باشی
سر نهم بر قدمت تا به کنارم باشی
دل به غیرت ندهم ای مه زیبا رویان
در کمینم ، بنشینی و شکارم باشی
****
صیاد دلی و زخم دوری دارم
بر حالت خود حکم صبوری دارم
من فاصله را شمرده ام میایی
با آمدنت طواف نوری دارم
عاکف.م
/ 0 نظر / 5 بازدید