چه خدائی را می پرستید

این همه نگاه را برای چه قربانی می کنید
آخر آنها را کجای این جاده دفن خواهید کرد
کدام قبرستان تاب دیدن این همه بی مهریتان را دارد
درکدام مکتب خانه آموخته اید این چنین دل شکستنی را
کاش می دانستم برای که قربانی می کنید
چه خدایی را می پرستید که من نمی شناسَمش.

شعر از نگین

/ 0 نظر / 5 بازدید