خلوت کوچه های

در خلوت کوچه های شب سرگردان
می گشت کسی ستاره پیدا بکند
بیچاره از آن دلش پر از غم می بود
گمگشته ی خود دوباره پیدا بکند

دنبال کسی اسیر غربت شده بود
در غربت خود بدون طاقت شده بود
می رفت که یک نشانه از خود یابد
گم کرد خود و اسیر عادت شده بود
عاکف-م
/ 0 نظر / 5 بازدید