رهايی

تو غم هاي پرستوي مهاجر را نميداني
ز چشم عاشقم درد دل من را نميخواني
تو در پس کوچه هاي سرد تنهايي
رهايم کرده اي و پيش من هرگز نميماني
خداحافظ ز پيشت ميروم اي نازنينم
و ميدانم که بعد از من توهم تنها نميماني

رضا قبادی مقدم

/ 0 نظر / 6 بازدید