بهترین جای دنیا

واسه خودم و تنهایی هام ، واسه دلم و مهربونی هام ، واسه تو و یاد تمام رویاهام

یه دنیا کویر سادگی می خوام

واسه دیدن بی طاقتی هام ، واسه فهمیدن ترانه هام

یه آسمون و دریای آبی می خوام

واسه ندیدن خستگی هام

یه دل و قلب مهربون می خوام

یه دنیا کویر سادگی می خوام، که من و تو رو صدا کنه، من و تو رو جدا کنه

از این همه رنگ و ریا رها کنه . مارو ببره به آسمون ، به کهکشون .

یه دل و قلب مهربون می خوام ، که من و تو رو تنها کنه

مارو ببره اون جایی که منم ، تویی ، یه دنیا تنهایی و دیگه هیچی نیست

یه آسمون و دریای آبی می خوام ، تا دل کوچیک من رو آبی تر کنه ،

خنده های من راستی کنه .

آره ، من و با تو ما کنه

چی بگم . هیچی نگم ، آخه من که اهل گله نیستم ، اما ...

واسه من یه دنیا کویر سادگی و آسمون و دریای آبی ، تمام دنیاست ، همه دنیاست .

بهترین جای دنیا همین جاست که منم ، تویی ، تنهایی و دیگه هیچی نیست .

آره ، من یه دنیا کویر سادگی می خوام

/ 0 نظر / 5 بازدید