باران

چتر به دست
زیر باران احساسات
زیر ضربه های احساسات
و
مسیر
در انتظار احساسات
چه زود به پایان مسیر می رسیم
چه زود ضربه می خوریم
در اوج احساسات
این منم در این مسیر
این منم در این مسیر
وفا سراج مهدی زاده
/ 0 نظر / 5 بازدید