بياد بياور-تمنای نخست

خورشيد هم اينروزها
اسم شب نگاه سياهت را
نمی داند
لطفا به ياد بياور
مرا
يا لااقل تلفظ باران را
وگرنه تمام رشته‌های عشق پنبه می‌شود
و می‌گسلد
و من برای هميشه
خودم و خاطره‌ام را
به بادهای فراموشی
و خاموشی مرگ خواهم سپرد...
رهاـ۱۴/۱۲/
زه ره (Raha )  
/ 0 نظر / 5 بازدید