امـواج پريشاني


 دلـم دريائي طوفان زده امـواجـش پريشاني

                            از آن روزي كه تـو گفتي د گـر اينـجا نمي مـاني

چنـان رفتي و من مـانـد م غـريب و بي كـس و تنـها

                       تـو گوئي كه از اول نبستي عهد و پيماني

نگـاه من غـم آلود است از وقتي كه صفر كـردي

                  چـه سنگين بود اين رفتن  ,  رنج و ويراني
/ 0 نظر / 5 بازدید