دلشکسته

دلشكسته روزگار منم
بي كس وتنها منم
نا اميد از فردا منم
گمشده از خاطرها منم

عاشق بدون معشوق منم
مرده بدون گور منم
زمستون بدون بهار منم
پرنده بدون بال منم
سكوت بدون فرياد منم
كور بدون عصا منم
عالم بدون علم منم
شاعر بدون شعر منم

آسمون بارونييم
كبوتر زندونييم
شاهزاده بدون پرييم
ديونه زنجيرييم

علیرضا حامدی

/ 0 نظر / 5 بازدید