آخر قصه ی فرهاد...

خــنــده ات طـرح لـطـيـفـيست كه ديدن دارد
نــاز ِ مــعـشــوق دل آزار خــريـــدن دارد

فــارغ از گــله و گــرگ است شباني عـاشق
چـشـم سـبـز تـو چه دشــتيست! دويدن دارد

شـاخـه اي از سـر ديوار بـه بيرون جسته
بوسه ات ميوه ي سرخيست كه چيدن دارد

عـشـق بـودي وَ بـه انـديـشـه سـرايت كردي
قـلب با ديــدن تــو شـــور تـپيـدن دارد

وصــل تـو خـواب و خـيـال است ولي بـاور كن
عـاشـقـي بـي سـر و پــا عـزم رســيدن دارد

عــمــق تــو دره ي ژرفــيـست مـرا مي خواند
كـسـي از بـين خــودم قـــصـد پـريدن دارد

اول قــصـه ي هـر عـشق كـمي تـكـراريست!
آخـر ِ قـصــه ي فـرهــــاد شـنيدن دارد...

کاظم بهمنی

/ 0 نظر / 5 بازدید