به نام عشق ...

دوست می دارمش...

اما ...

می ترسم بگویم و بگوید :

"مرسی" !!!

........................................................

می ترسم از اینکه

هرچیزی بگوید جز :

" من هم دوستت دارم "

.......................................................

چندیست در نبودنت به ساعت شنی می نگرم ، یک صحرا گذشته است !

چه زیباست ساعتی که چشمانم  انتظار تو را می کشند

و چه زیبایی تر است لحظه ای که چشمانمان به هم دوخته می شوند

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید