1394.1.1

غنچه از خواب پرید ...
و گلی تازه به دنیا آمد ...
خار خندید و به گل گفت :سلام !
و جوابی نشنید ......
خار رنجید ولی هیچ نگفت ،
ساعتی چند گذشت ...

گل چه زیبا شده بود ...
دست بی رحمی نزدیک آمد ،
گل سراسیمه ز وحشت افسرد ،
لیک آن خار در آن دست خلید ،
و گل از مرگ رهید ...

صبح فردا که رسید ...
خار با شبنمی از خواب پرید ،
گل صمیمانه به او گفت : سلام ... !

/ 0 نظر / 61 بازدید