سلام

پروانه فتاحی طاهری
سلام
با نگاهي خالص
 از صميميت و وفا
 باز هم سلام
 دنيايي دور از رنگ و ريا
 و جلوه هاي صفا
 موج مي زند
در بين بچه هاي ما
 هر چند كه به جبر و اختيار
 دور بوده اند سالها ز ما
 جشن و شادي
 نور اميد
 پر مي كشد از درون صحبت هاي ما
 در اين ميان
 چه زيباست
ميهماني ، به خاطر تمام
مهرباني هاي خدا

/ 0 نظر / 5 بازدید