عـــــــــــــــــــشق يعني ...  عشــــــــق
يعني قطره اي از راز ها از پرســــتو ها و پــرواز هــا  
 عشــــــــق يعني سايبان ارزو و مثــل بغضي بي بهــــانه در گـــلو
            
              عشــــــــق يعني تــا ابد زيبا شـــدن

 عشــــــــق يعني آيـت احساس  ها و عشــــــــق يعني هـم اسارت در وفا 
عشــــــــق يعني يـــك سبد يــاس سفـــيد در غروب آرزو شـــعر امــــــيد  


 
/ 0 نظر / 5 بازدید