برو خداحافظ


صدای گریه ی آخر برو خداحافظ
و باز چشم غزل تر برو خداحافظ

سکوت می کنی ام با شکوه احساست
غروب پیکره ی در! برو خداحافظ

نماز مستحب اشک بر تو می خوانم
خدای قبله ی بی سر! برو خداحافظ

به قول حافظ شیرین سخن،الا ای یار
صبا و باده و دلبر ... برو خداحافظ

شـبیه بـازی مـرگ کبـوتر وحـشی
تو پر و عشق تو هم پر ، برو خداحافظ

قیـامتی که نمـودی بـرای دل مرگت
سفـیر وادی محشـر! برو خداحافظ

به واژه های خیالت قسم که دلتنگم
سکوت ، واژه ی کمتر! برو ...

شاعر : کاظم وکیلی

/ 0 نظر / 5 بازدید